قسمتی ابري (روز)
دمای هوا 26.59°c و رطوبت 0.35%
سرعت باد : 9.41 N احتمال باراش باران : 0%

طلوع آفتاب : 07:07 صبح

غروب آفتاب : 19:21 عصر