پيش بيني سرماي شديد در ايران و آماده باش وزارت نيرو و نفت

پيش بيني سرماي شديد در ايران و آماده باش وزارت نيرو و نفت

آباد سبز: سازمان هاي جهاني هواشناسي از بروز سرماي شديد در خاورميانه و از جمله ايران طي زمستان امسال تحت تاثير پديده آب و هوايي "ال نينو"خبرداده اند.
آباد سبز: سازمان هاي جهاني هواشناسي از بروز سرماي شديد در خاورميانه و از جمله ايران طي زمستان امسال تحت تاثير پديده آب و هوايي "ال نينو"خبرداده اند.در اين رابطه وزارت نيرو و نفت ايران نيز در پي نامه هشدارآميزوزيرنيرو،براي مقابله با سرماي شديدبه حالت آماده باش درآمده اند. البته در اين ميان اظهارنظر سازمان هواشناسي کشورکاملا متفاوت وتأمل برانگيز است، اين سازمان با رداحتمال سرماي شديد، اعلام کرده است که فصل پاييز و ماه هاي ابتدايي زمستان نه تنها سردتر نخواهد بود، بلکه دماي هوا، گرم تر از حد نرمال پيش بيني شده است! براي بررسي اين موضوع، ابتدا به گزارش هاي جهاني مي پردازيم .بر اساس گزارش "اداره ملي اقيانوس شناسي و هواشناسي آمريکا"،"ال نينو"، قدرتمندترين چرخه آب و هوايي 65 سال گذشته، تأثيرات عظيمي بر آب و هوا در سراسر جهان از جمله ايران خواهد گذاشت و به نظر مي رسد در حال گسترش به مراتب قوي تر از آنچه در سال 1997 رخ داد، باشد.طبق گزارش "اداره ملي اقيانوس شناسي و هواشناسي آمريکا"، ال نينو در حال شکل گيري در قوي ترين حالت خود از سال 1950 يعني زمان پيدايش آن تاکنون است. اين پديده طبيعي هر 2 تا 7 سال يک بار رخ مي دهد و 6 تا18 ماه ادامه دارد.به گزارش خبرگزاري ميزان،معاون مرکز پيش بيني آب و هواي آمريکا مي گويد: ال نينو قوي تر از هميشه در راه است و تاثيرات عظيمي بر شرايط دمايي زمستان امسال در سراسر جهان خواهد گذاشت. پديده ال نينو نوسانات متضاد آب و هوايي را در سراسر جهان بروز خواهد داد.گرد و غبار نامنظم، بارندگي و تغييرات دمايي شديد از جمله تاثيرات پديده ال نينو خواهد بود. اين پديده زماني رخ مي دهد که درجه حرارت اقيانوس آرام در شرق و مرکز بسيار گرم تر از حد معمول باشد.طبق آخرين گزارش سازمان جهاني پيش بيني آب و هوا وابسته به سازمان ملل ، اختلاف2 درجه اي در دماي سطح دريا در آب هاي اقيانوس هند و اقيانوس آرام نسبت به ميزان متوسط، حوادث غير قابل پيش بيني آب و هوايي را در سراسر خاورميانه ايجاد خواهد کرد. در ابتداي دهه 80 ميلادي، ال نينو کشورهاي منطقه شرقي آسيا را با خشکسالي مواجه کرد، اما شواهد جديد نشان مي دهد اين پديده ممکن است علاوه بر تغييرات در شرايط آب و هوايي، با افزايش بارندگي در 15 سال آينده همراه شود.الگوهاي آب و هوايي بين المللي نشان مي دهد که قدرت پديده ال نينو سال 2016-2015 به احتمال زياد تا پايان سال ميلادي جاري رفته رفته تقويت شود. ال نينو چيست؟ ال نينو پديده اي است که در اقيانوس آرام شکل مي گيرد که به دليل گردش امواج مياني، روي تمام زمين از جمله ايران تاثير مي گذارد، البته اين تاثيرغير مستقيم است. به گفته مجيد آزادي مدير گروه پژوهشي و هواشناسي ديناميک پژوهشکده هواشناسي ، پديده ال نينو يک دور پيوند است به اين معنا که اين پديده در بخشي از کره زمين رخ مي دهد اما روي تمام زمين تاثير مي گذارد.ال نينو در سال هاي گذشته نيز وجود داشته، اما تاثير آن بر بارندگي متفاوت بوده است، گاهي موجب افزايش و گاهي موجب کاهش مي شود که اين بستگي به قدرت و زمان ماندگاري آن دارد.اما امسال به دليل فعال بودن پديده ال نينو و قدرت زياد آن پيش بيني مي شود تاثير زيادي بر افزايش بارندگي داشته باشد. صوفياني کارشناس پيش بيني اداره کل هواشناسي استان تهران نيزدر اين باره به ايرناگفت: پديده ال نينو طي سرد و گرم شدن آب هاي سطحي اقيانوس آرام اتفاق مي افتد، يعني وقتي شرق اقيانوس آرام گرم تر از حد نرمال مي شود، در آن قسمت سامانه کم فشار شکل مي گيرد که باعث مي شود در سواحل پرو ( آمريکاي جنوبي ) بارندگي بيشتر از حد نرمال رخ دهد.اين مسئله باعث مي شود سيستم هاي کم فشار در شرق و همزمان سيستم پرفشار در غرب اقيانوس آرام شکل گيرد که اين مکانيسم روي امواج تراز مياني تاثير مي گذارد. وي درباره تاثير ال نينو بر آب و هواي ايران گفت: ال نينو در کشور روي سامانه پرفشار جنب حاره ايران تاثير مي گذارد و آن را به عرض هاي پايين تر انتقال مي دهد که اين مسئله موجب فعال شدن سامانه هاي تراز مياني در کشور مي شود و افزايش بارندگي را به همراه دارد. بر اين اساس پيش بيني شده است پاييز و زمستان امسال نسبت به بلند مدت ( 30 ساله) 10 تا 20 درصد افزايش بارندگي داشته باشيم. سازمان هواشناسي:دماي زمستان امسال 5/1 درجه گرم تر است! البته در اين رابطه سازمان هواشناسي اظهار نظري کاملا متفاوت ارائه کرده است. به گزارش ايسنا،در پي انتشار نامه اي در فضاي مجازي مبني بر اعلام آماده باش وزارت نيرو به دستگا ه هاي زيرمجموعه براي آن که امسال زمستان سردتري خواهيم داشت، مدير کل پيش بيني و هشدارسريع سازمان هواشناسي کشور اعلام کرد: فصل پاييز و ماه هاي ابتدايي زمستان نه تنها سردتر نخواهد بود، بلکه دماي هوا، گرم تر از حد نرمال پيش بيني شده است.احد وظيفه با تاکيد بر اين که اعتقاد نداريم که زمستان سردي پيش رو است،گفت: بر اساس مدل هاي اقليمي، دماي زمستان امسال در ايران به طور ميانگين حدود يک تا 1.5 درجه گرم تر از شرايط نرمال خواهد بود. نامه وزير نيرو براي آماده باش نيروگاه ها در همين رابطه وزير نيرو طي دستوري جديد به معاون خود در امور برق و انرژي که رونوشت آن به وزير کشور نيز ارائه شده، با پيش بيني زمستاني سخت و پر بارش از فلاحتيان خواسته است نسبت به ذخيره سوخت مايع کافي در نيروگاه ها اقدام کند.به گزارش فارس،در اين نامه آمده است:طبق گزارش هاي واصله در فصول پاييز و زمستان پيش رو (به ويژه در ماه هاي مهر و آبان) به دليل بروز ال نينوي قوي-بروز پديده قوي آب و هوايي- احتمال وقوع زمستان بسيار سرد و بارش هاي زياد در ايران وجود دارد.در اين نامه آمده است: در اين صورت احتمال روي آوردن مردم به گرمايش از طريق برق افزايش مي يابد (مشابه زمستان 86)، لذا ضروري است اقدامات لازم به عمل آيد. آماده باش شرکت ملي گازبراي سرماي ال نينو از سوي ديگر، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران نيز اعلام کرد که "برنامه ريزي لازم براي گازرساني مطلوب در زمستان امسال انجام گرفته است و حداکثر گاز به نيروگاه ها تحويل داده خواهد شد.عراقي افزود: در زمستان امسال با هدف جلوگيري از آلودگي هوا و مصرف کمتر مازوت و گازوئيل و صادرات اين محصولات، روزانه ٨٥ تا ٩٠ ميليون مترمکعب گاز به نيروگاه ها تحويل داده مي شود.وي با اشاره به اين که بر اساس پيش بيني ها، پديده آب و هوايي ال نينو در راه است که گويا سرماي بسياري را به همراه دارد، اظهار کرد: همه تمهيدات لازم را براي گازرساني مطلوب در زمستان امسال انديشيده ايم و اميدواريم مردم نيز با مصرف درست انرژي، ما را در اين امر ياري کنند. خراسانشما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
abadsabz1@gmail.com
info@abadsabz.ir
  • نویسنده : Admin
  • تاریخ : چهارشنبه 29 مهر ماه 1394
  • 16715 بازدید
  • 1 نظر